Wymaz mikrobiologiczny

Wymaz mikrobiologiczny (posiew z pochwy)- celem tego badania jest wykrycie i identyfikacja patogenów występujących w próbkach materiału  biologicznego; ustala się rodzaj flory mikrobiologicznej. Wynik badania informuje o istnieniu lub braku stanu zapalnego pochwy i jego ewentualnym rodzaju. Podczas badania z pochwy (w kilku miejscach: z przedsionka, cewki moczowej i sklepienia) pobierana jest wydzielina. Uzyskany rozmaz badany jest pod mikroskopem.