Polityka prywatności

Właściciel serwisu ginekolog-michalik.pl, szanuje potrzebę zachowania prywatności w Internecie i robi wszystko, co jest niezbędne, w celu ochrony danych, które są gromadzone.

1. Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania korzystając z serwisu należy być świadomym i akceptować, że gromadzone są w ramach niego następujące typy informacji:

1.1. Pliki cookies 

Podczas odwiedzania Serwisu przez Użytkownika, do jego komputera lub innego urządzenia wysyłany jest co najmniej jeden plik cookie (o ważności do 1 roku). Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, Użytkownik może jednak zmienić te ustawienia tak, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania.
Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie, część funkcjonalności Serwisu może działać nieprawidłowo.

Czym są pliki cookies?

Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy Użytkownik wchodzi na strony internetowe. Część z nich może pozostać na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki.
Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia, przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany zostało odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ten plik cookie. Pozwala to na rozpoznanie, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych przypadkach umożliwia dopasowanie treści prezentowanej Użytkownikowi.
Dzięki temu możliwe jest ułatwienie Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych.
Żadne pliki cookies stosowane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron Serwisu (a także innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych ich typów lub informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje zapisać pliki cookies.
Użytkownik może również usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Dokładne informacje związane z kontrolą i usuwaniem plików cookies można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce internetowej lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookiess.org.

1.2. Informacje w logach systemowych
W momencie dostępu do serwisu za pośrednictwem przeglądarki lub innego klienta, serwery Usługodawcy automatycznie rejestrują niektóre informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać różnego rodzaju dane, a w szczególności:
– Język przeglądarki,
– rodzaj interakcji z usługą,
– żądanie sieciowe,
– data i godzina przesłania żądania sieciowego
– adres IP
– rodzaj przeglądarki
– co najmniej jeden plik cookie, dzięki któremu możliwa jest jednoznaczną identyfikacja konta Użytkownika lub przeglądarki.
Wyżej wymienione typy informacji gromadzone są i wykorzystywane do analizy trendów korzystania z serwisu, udoskonalania jego działania dzięki doświadczeniom użytkowników.

2. Przestrzeganie zasadUsługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi w formie pisemnej, Usługodawca skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Usługodawca współpracuje z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między Usługodawcą a zainteresowaną osobą.

3. Zmiany niniejszej Polityki prywatnościZastrzega się możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisu, a o istotnych zmianach będziemy informować poprzez wysłanie powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, informującego o zmianach Polityki prywatności.